Būvniecības projektēšana

Galvenā Būvniecības projektēšana

Būvniecības objektu projektēšana

Būvniecības objektu projektēšana. Ieceres dokumentācijas izstrāde un ēku, inženierbūvju un tīklu būvprojektu izstrāde

Darbu specifikācija:

— Arhitektūra

— Būvkonstrukcijas

— Pamatu un būvkonstrukciju aprēķini

— Objektu tehniskā apsekošana

— Energoefektivitātes aprēķināšana

— Ārējie un iekšējie elektroapgādes tīkli

— Ūdensapgādes, kanalizācijas ārējie un iekšējie tīkli

— Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas

Realizētie projekti:

— Ēku energoefektivitātes uzlabošana

— Tīras telpas un ar tām saistītās kontrolētās vides

— Katlu māju un siltumapgādes tīklu rekonstrukcija

— Rūpniecības objektu rekonstrukcija

— Dūmeņi katlu mājām

— Daudzkontūru dzesēšanas sistēmas tehnoloģiskām iekārtām