Par uzņēmumu

Galvenā Par uzņēmumu

Vēsture:

SIA "Admira" ir dibināta 2007. gadā, pamatojoties uz vairāku tehnisko projektu izstrādi mašīnbūves un inženierkomunikāciju projektēšanas jomā. Turpmākās darbības, kas vērstas uz inženiertehnisko uzdevumu risināšanu, kļuva par uzņēmuma galveno ideju, kas šodien veic plašu projektēšanas darbu klāstu.

Šodien:

Savā darbībā esam orientēti uz resursu stratēģijas realizāciju, turklāt mūsu ilgtermiņa mērķus mēs nedeklarējam.

Mūsu atbildība:

- par mūsu klientu mērķu, uzdevumu un vajadzību īstenošanu, kas vērsti uz attīstību.

- par izstrādātās dokumentācijas atbilstības nodrošināšanu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un noteikumiem.

Misija:

“..... skatīties uz zināmo ar citām acīm"