METĀLIZSTRĀDĀJUMU PROJEKTĒŠANA UN TEHNOLOĢISKĀS APGĀDĀŠANAS LĪDZEKĻU PROJEKTĒŠANA

No risinājuma un tehnoloğijas līdz izstrādājumam!

  • Tehniskās un tehnoloğiskās dokumentācijas izstrādāšana metālizstrādājumiem.
  • Šablonu, presformu, nestandarta iekārtu un automatizācijas līdzekļu projektēšana.
  • Tehnoloğisko procesu stabilitātes paaugstināšanas analīze un piedāvājumu izstrādāšana.
  • Jebkuras sarežğītības kategorijas inženieraprēķini.

Papildus, klienta interesēs, mēs nodrošinām metālizstrādājumu un tehnoloğisko līdzekļu apgādi saskaņā ar mūsu vai pasūtītāja dokumentāciju.

PROJEKTI