BŪVKONSTRUKCIJU UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PROJEKTĒŠANA

No arhitektūrrisinājuma līdz inženiertīkliem!

 • Arhitektūrprojektēšana
 • Būvkonstrukciju projektēšana
 • Tehniskās ekspertīzes veikšana
 • Inženierkomunikāciju projektēšana:
  • Apkure un ventilācija
  • Ūdens apgāde un kanalizācija
  • Elektriskie tīkli
  • Gāzes apgāde
  • Uguns drošības sistēmas
  • Būvdarbu tāmes sastādīšana

Papildus, klienta interesēs, mēs nodrošinām jautājumu atrisināšanu, kas saistīti ar gāzes apgādes sistēmu, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu montāžu.

PROJEKTI